Xót xa sản phụ ở Đồng Nai mắc Covid-19 qua đời, để lại con nhỏ mới sinh chưa được giọt sữa nào đã m.ấ.t mẹ!

Tháng Bảy 31, 2021 YjUneHV9vs 0

Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼ gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ 1̼ в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ т̼ử̼ ν̼օ̼п̼ɡ̼ d̼o̼ C̼̼̼o̼̼̼v̼̼̼i̼̼̼d̼̼̼-̼̼̼1̼̼̼9̼̼̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ả̼n̼ ph̼ụ̼ 2̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ e̼m̼ b̼é̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ т̼ố̼t̼,̼ đ̼a̼n̼g […]